Search

Products meeting the search criteria

Administrativní budovy

Administrativní budovy

Autor/Spoluautor: Doc. Ing. arch. Jan Štípek, Ing. arch. Jan paroubek EAN: 8001035395 KÓD ZBOŽÍ: 203..

Kód výrobku: 203110

51.00Kč Ex Tax: 46.36Kč

Administrativní budovy

Administrativní budovy

Autor/Spoluautor: Štípek EAN: 9788001024225 KÓD ZBOŽÍ: 200078 POUŽITÁ SKRIPTA..

Kód výrobku: 200078

50.00Kč Ex Tax: 45.45Kč

Administrativní budovy.

Administrativní budovy.

Autor/Spoluautor: Štípek EAN: 9788001035399 KÓD ZBOŽÍ: 200043 POUŽITÁ SKRIPTA..

Kód výrobku: 200043

50.00Kč Ex Tax: 45.45Kč

Nauka o stavbách. Administrativní budovy

Nauka o stavbách. Administrativní budovy

Autor/Spoluautor: Štípek EAN: 9788001041505 KÓD ZBOŽÍ: 200032 POUŽITÁ SKRIPTA..

Kód výrobku: 200032

135.00Kč Ex Tax: 122.73Kč

Ocelové konstrukce 20 - Ocelové patrové budovy

Ocelové konstrukce 20 - Ocelové patrové budovy

Autor/Spoluautor: Prof. Ing. Josef Macháček, Dr.Sc EAN: 2306 KÓD ZBOŽÍ: 202433 POUŽITÁ SKRIPTA..

Kód výrobku: 202433

50.00Kč Ex Tax: 45.45Kč

Ocelové konstrukce 20, Ocelové patrové budovy.

Ocelové konstrukce 20, Ocelové patrové budovy.

Autor/Spoluautor: Macháček EAN: 2735 KÓD ZBOŽÍ: 201747 POUŽITÁ SKRIPTA..

Kód výrobku: 201747

50.00Kč Ex Tax: 45.45Kč

Ocelové konstrukce 20-Ocelové patrové budovy

Ocelové konstrukce 20-Ocelové patrové budovy

Autor/Spoluautor: Macháček EAN: 9788001020210 KÓD ZBOŽÍ: 201723 POUŽITÁ SKRIPTA..

Kód výrobku: 201723

50.00Kč Ex Tax: 45.45Kč

Showing 1 to 7 of 7 (1 Pages)